คำนำ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๕๑ เวลา ๒๐:๔๙ น.

         การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน การอบรม ซึ่งเนื้อหามีทั้งหมด 7 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ทำความรู้จักกับ Macromedia Dreamweaver 8 บทที่ 2 กำหนดคุณสมบัติและการจัดข้อมูลของเว็บไซต์ บทที่ 3 การใส่ข้อความบนเว็บเพจ บทที่ 4 การใส่รูปภาพบนเว็บเพจ บทที่ 5 การจัดหน้าเว็บเพจด้วยตาราง บทที่ 6 การสร้างไฮเปอร์ลิงก์เชื่อโยงระหว่างเว็บ และบทที่ 7 การเพิ่มลูกเล่นให้หน้าเว็บเพจ สามารถนำไปปฏิบัติและใช้งานจริงได้ และสามารถนำไปสู่การเป็นมืออาชีพในการสร้างเว็บเพจได้อีกด้วย ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง

ปริญญา น้อยดอนไพร

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๒๓:๒๑ น.